O programie · Regulamin · Licencja · Pobierz Program Marzec 22 2018 12:30:39
Nawigacja
Portal
  Pobierz Program
  Licencja
  O programie
  Regulamin

Najaktywniejsi

Witamy
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOTÓW

Regulamin z dnia 7 marca 2011 ważny od wprowadzenia.

Definicje

www.botydometin2.za.pl - owa strona

Serwis - stworzona przez www.botydometin2.za.pl platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez http://www.botydometin2.za.pl/. i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym) http://www.botydometin2.za.pl/. , Portalem (internetowym) www.botydometin2.za.pl, Wortalem (internetowym) www.botydometin2.za.pl oraz Witryną (internetowa) www.botydometin2.za.pl.

Użyte w regulaminie "http://www.botydometin2.za.pl/"- oznacza, że tyczy się to całego Serwisu wraz z podstronami i oprogramowaniem.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez http://www.botydometin2.za.pl/., tj.: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, stron transakcyjnych a także świadczenia innych usług. Usługi informacyjne - oznacza udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL (dotyczy wszystkich stron Serwisu).

Forum dyskusyjne - oznacza umożliwienie Użytkownikom wyrażenia własnej opinii na dany temat oraz opublikowanie jej opinii na stronach Serwisu,

Usługi wyszukiwawcze - oznacza umożliwienie Użytkownikom zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisane na serwerach danych tj. wyszukiwarka, katalog, oferty pracy, słownik, bazy teleadresowe, rankingi rynku.

Usługi komunikacyjne - oznacza umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych, w tym: subskrypcji newsletterów, publikowania komentarzy i opinii, usług wzajemnego powiadamiania o zasobach

Czat - oznacza umożliwienie wymiany wiadomości miedzy Użytkownikami w trybie on-line, systemy kojarzenia osób - umożliwienie Użytkownikom wprowadzenie wybranych informacji o własnej osobie oraz prezentowanie ich na stronach Serwisu, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości od/przez inne osoby za pomocą Serwisu.

Systemy kont pocztowych - oznacza umożliwienie Użytkownikom wysyłanie oraz odbieranie wiadomości wysłanych przez inne osoby w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, poprzez zapisanie oraz udostępnienie ich na serwerach http://www.botydometin2.za.pl/. oraz ich odczyt przez uprawnionego Użytkownika.

Systemy stron WWW - usługi polegające na umożliwieniu zapisywania danych na serwerach http://www.botydometin2.za.pl/. oraz udostępnieniu ich innym użytkownikom internetu.

W ramach współpracy z Partnerami http://www.botydometin2.za.pl/., udostępnia Użytkownikom wiele serwisów, w ramach których Użytkownicy mogą korzystać ze świadczonych przez Partnerów usług. Do usług http://www.botydometin2.za.pl/. stosuje się regulamin ogólny świadczenia usług przez http://www.botydometin2.za.pl/.. Do usług świadczonych przez Partnerów regulaminy szczegółowe dostarczone przez Partnerów w ramach poszczególnych serwisów.

Bot/bot/BOT- to stworzony przez was bot w którym możecie wykorzystywać nasze innowatorskie pomysły zawarte w programie Bot do Metin2 po kupnie licencji na nasze pomysły.

Program- stworzony przez http://www.botydometin2.za.pl/ program o nazwie Bot do Metin2

Bot do Metin2/Bot do Metin2/Bot do Metin2/Bot do Metin2-program który przedstawia naszą wizje botów do gry Metin2 z którego można skorzystać dopiero po kupieniu licencji.

Licencja- to 8 znakowy kod każdy użytkownik po wysłaniu smsa otrzyma własny unikalny kod. botydometin2.za.pl zastrzega sobie prawo do banowania/usuwania kodów które używa więcej niż jeden użytkownik, lub zostanie opublikowane na forum, witrynie internetowej lub innym ogólnodostępnym miejscu. Licencja to zezwolenie przez http://www.botydometin2.za.pl/ dla Użytkowanika który nie naruszył zasad regulaminu na użycie rozmieszczenia opcji, nazw opcji oraz ogólnego wzorowania się na naszym Programie o nazwie Bot do Metin2 z wyłączeniem używania naszych screenów(zdjęć programu z oryginalną lub przerobioną nazwą) oraz opisu programu zawartego na stronie i podstronach http://www.botydometin2.za.pl/.

Postanowienia ogólne

Zakazane jest publikowanie oraz rozpowszechnianie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz rozpowszechnianie naszych produktów(programów, oprogramowania, poradników)oraz ich opisów, owego regulaminu w całości lub w częściach, a także (Licencja określa kupno jedynie pomysłów zawartych w Programie które można ).

Techniczne warunki świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
połczenie z siecią Internet,
przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna,
w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przegladarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierajacych treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.

Wszystkie informacje prócz tego regulaminu moga zawierać nieprawidłowe informacje, http://www.botydometin2.za.pl/ nie bierze za to odpowiedzialności.
Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usug świadczonych przez http://www.botydometin2.za.pl/. podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

http://www.botydometin2.za.pl/ zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

http://www.botydometin2.za.pl/ zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. http://www.botydometin2.za.pl/. nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. http://www.botydometin2.za.pl/. nie udziela żadnej gwarancji że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do: merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka zostaa eksplicite sformułowana w dokumencie sygnowanym przez http://www.botydometin2.za.pl/.

http://www.botydometin2.za.pl/ Nie daje gwarancji na działanie oprogramowowania kupionego od http://www.botydometin2.za.pl/.

www.botydometin2.za.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania finansami, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu oraz wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Prawo własności intelektualnej

 

http://www.botydometin2.za.pl/. udostępniajac Użytkownikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
http://www.botydometin2.za.pl/. informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Copyright © 2007-2008 http://www.botydometin2.za.pl/. Wszelkie prawa zastrzeżone" oraz "Stworzone przez www.botydometin2.za.pl" chronione są prawami autorskimi na rzecz http://www.botydometin2.za.pl/.. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez http://www.botydometin2.za.pl/. w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
Użytkownicy Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez http://www.botydometin2.za.pl/. lub przez inny uprawniony podmiot.
Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstaże w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. http://www.botydometin2.za.pl/. zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów .

Ochrona prywatności

http://www.botydometin2.za.pl/. w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. http://www.botydometin2.za.pl/. pragnie zapewniaą dostęp do jak największego wyboru informacji oraz usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w strefą prywatności Użytkowników.

http://www.botydometin2.za.pl/. uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni błdą o podanie określonych informacji osobistych. Informacje te bądź gromadzone oraz wykorzystywane przez http://www.botydometin2.za.pl/. w zgodzie z zasadami opisanymi poniżej.

Rodzaje gromadzonych informacji
Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczył będie w różnych akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez http://www.botydometin2.za.pl/. samodzielnie lub pod patronatem, a także kiedy korzystać będzie z oferty usług Serwisu, w tym zakupów drogą on-line, uczestnictwa w pogawędkach internetowych, rezerwacji imprez, dostarczania wybranych przez Użytkowników informacji oraz innych spersonalizowanych działań Serwisu.

Zgłaszanie http://www.botydometin2.za.pl/. problemów związanych z korzystaniem z Serwisu może także wymagać podania informacji osobistych. http://www.botydometin2.za.pl/. zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji
http://www.botydometin2.za.pl/. gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań oraz potrzeb aby dostarczać im te materiały których rzeczywiście potrzebują. Pragnąc zapewnią Użytkownikom bezpłatne serwisy i usługi http://www.botydometin2.za.pl/. udostępnia Serwis również reklamodawcom. Poszerzanie informacji na temat zachowań Użytkowników pomaga w lepszym gospodarowaniu dostępną powierzchnię reklamową, a w konsekwencji emisji reklam w zależności od zainteresowań Użytkowników.

Przekazywanie informacji
http://www.botydometin2.za.pl/. gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku oraz odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych poniżej

http://www.botydometin2.za.pl/. zastrzega sobie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, prawo do przekazywania informacji osobistych ich dotyczących w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami, w tym sponsorami i partnerami biznesowymi.

http://www.botydometin2.za.pl/. ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym oraz potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym oraz potencjalnym reklamodawcom, jednak wyłącznie w postaci zagregowanej charakteryzującej całą populację Użytkowników Serwisu.

Wszystkie dane ktore podasz przy rejstracji moga zostac zmienione przez http://www.botydometin2.za.pl/. na zawsze i potraktowane jako darowizna.

Ochrona danych osobowych
http://www.botydometin2.za.pl/. w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla świadczenia odpowiednich usług. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla dokonania rozliczenia z tytułu świadczenia danej usługi. Wówczas, przy formularzu podawania tych danych, umieszczone zostaną odpowiednie zapisy określające sposób korzystania z nich przez http://www.botydometin2.za.pl/..

http://www.botydometin2.za.pl/. jest administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Serwisu chyba, że umieszczony bezporśednio przy formularzu regulamin stanowi inaczej. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Chyba, że dane, których dotyczy powyższe są niezbędne do świadczenia danej usługi. Wówczas oświadczenie takie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiazaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych przez http://www.botydometin2.za.pl/..

Gwarancja prawa wyboru

 

http://www.botydometin2.za.pl/. zapewnia, że będzie dokładać Szczególnych starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony wszystkim przekazanym informacjom osobistym oraz by uczynić korzystanie z Serwisu najbardzej bezpiecznym dla Użytkowników. http://www.botydometin2.za.pl/. zwraca Użytkownikom uwagę, że oni sami są odpowiedzialni za utrzymanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu. W szczególności odpowiednich haseł. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.

W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty należy również zawrócić uwagą na fakt, że podawanie własnych danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do sytuacji takich stosowane jest niniejsze porozumienie. Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.

www.botydometin2.za.pl w celu zbierania informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

Przed kupnem naszych pomysłów botydometin2.za.pl udostępnia Użytkownikowi wersję próbną więc użytkownik posiada pełny obraz tego za co płaci dlatego zwroty nie będą uwzględniane.

Postanowienie główne

Korzystając z witryny, ściągając nasze oprogramowanie oraz wysyłając SMSa zgadzasz sie i w pełni akceptujesz owy regulamin.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?